Privacy Policy

MULLIGAN Opleidingen VOF is gevestigd aan de Lange Putstraat 57, 5211 KN ‘s-Hertogenbosch. KVK nummer ‘s-Hertogenbosch 50890085. 

MULLIGAN Opleidingen VOF respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt zorg dat de persoonsgegevens welke aan ons worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken de ingevulde persoonsgegevens om inschrijvingen en facturen goed te laten verlopen, alsmede voor het bijschrijven van accreditatiepunten voor de registers van het KNGF en Keurmerk Fysiotherapie. MULLIGAN Opleidingen VOF stelt persoonlijke gegevens van cursisten verder niet beschikbaar aan derden. 

MULLIGAN Opleidingen VOF heeft geen Functionaris Gegevensbescherming, maar voor privacy gerelateerde vragen kunt u bij MULLIGAN Opleidingen terecht.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens verstaan wij de gegevens die herleiden naar een persoon, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer vinden over wat persoonsgegevens zijn. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om u in te schrijven voor een cursus en uw punten te kunnen laten bijschrijven voor de registers van de KNGF of Keurmerk Fysiotherapie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
MULLIGAN Opleidingen VOF is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en aansprakelijk in het geval uw gegevens onverhoopt toch terecht komen bij derden, buiten bovengenoemde KNGF of Keurmerk Fysiotherapie. 
U kunt voor klantenservice terecht bij ons via email: info@mulliganconcept.nl of telefonisch via 06-20653399.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel
Naam, huisadres, postcode en plaats, geboortedatum, m/v, accreditatienummer of BIG nummer t.b.v. bijschrijven accreditatiepunten voor de KNGF en Keurmerk Fysiotherapie.
Naam, factuuradres, postcode en plaats t.b.v. de facturering.
Naam en e-mailadres om u informatie, factuur en eventuele andere m.b.t. de cursus gerelateerde informatie te kunnen doorsturen.
Uw emailadres gebruiken wij voor het kunnen toesturen van de nieuwsbrieven van MULLIGAN Opleidingen VOF, die gemiddeld één keer per maand verschijnen. U kunt via de link onder aan de nieuwsbrief uzelf gemakkelijk weer afmelden. Voor de nieuwsbrieven gebruiken wij MailChimp. 

Toestemming
Volgens de AVG dient rechtsgeldige toestemming vrijelijk gegeven, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek te zijn. Dit betekent ook dat MULLIGAN Opleidingen u niet onder druk mag zetten om toestemming te geven. Echter omwille van onze administratieve organisatie, zoals boven omschreven, hebben wij bovengenoemde gegevens nodig om naar behoren te kunnen functioneren, zodat wij u via een akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy policy om toestemming vragen voor gebruik van uw gegevens voor bovengenoemde doelen.
U kunt ten alle tijden uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens weer intrekken door schriftelijk contact op te nemen met klantenservice via e-mail of post.
U heeft het recht vergeten te worden en het recht op inzage. U heeft het recht op informatie over onze identiteit. 

Noodzaak persoonsgegevens 
MULLIGAN Opleidingen heeft het recht uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderlinge overeenkomst ten behoeve van uw deelname aan de cursus, welke wordt gesloten door uw akkoord met de cursusvoorwaarden en de Privacy Policy middels het aanvinken van het vakje hiertoe, onder aan het inschrijfformulier van de cursussen. Vanzelfsprekend vragen wij niet meer gegevens dan noodzakelijk.
Ten aanzien van het bewaartermijn van uw gegevens komt deze overeen met de bewaartermijn waarin de belastingdienst gegevens op moet kunnen vragen over wie onze “klanten” zijn.

Cookies
Wij gebruiken geen cookies op onze website. 

Nieuwbrief
Middels het aanvinken van het vakje onder aan het inschrijfformulier met de cursusvoorwaarden en de Privacy Policy geeft u toestemming voor het ontvangen via de mail van onze nieuwsbrief, welke gemiddeld 1x per maand verschijnt. Mocht u deze nieuwsbrief niet willen ontvangen dan kunt u zich gemakkelijk weer uit laten schrijven d.m.v. het aanvinken van “unscribe” onder aan de nieuwsbrief. Voor onze nieuwbrieven maken wij gebruik van MailChimp. 

Vragen
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over onze Privacy Policy dan kunt u zich ten alle tijden wenden tot de klantenservice via het e-mailadres van MULLIGA Opleidingen VOF.