Geregistreerde Mulligan Therapeuten

Geregistreerde Mulligan Therapeuten hebben door middel van een theoretisch en praktisch examen getoond dat zij beschikken over een gedegen kennis van het Mulligan Concept. Zowel verwijzers als patiënten kunnen met vragen en problemen m.b.t. behandelingen terecht bij de geregistreerde Mulligan therapeuten. Alleen deze groep fysiotherapeuten mogen zich Mulligan Therapeut noemen. Gecertificeerde Mulligan Therapeuten kunt u vinden op deze website, via onderstaande link en via de internationale website www.bmulligan.com.